Make your own free website on Tripod.com
Etefors
Politik

Home

Politik | Data | Links | Din mening | Presse

logo.jpg

Horizontal Divider 27

Ved byrådsvalget den 20. november 2001
opnåede jeg genvalg til Odense Byråd for
en ny fire års periode.
Jeg vil her arbejde for nedenstående, som
er Dansk Folkepartis lokalpolitiske program:

Bedre omsorg for vore ældre og handicappede

Odense ligger på den positive side af landsgennemsnittet, når det gælder pleje og hjemmehjælp, det har vi bidraget til. Men det kan blive endnu bedre

Stop for flere indvandrere og flygtninge

Odense har store problemer med at få integreret de fremmende, der bor her i dag. Det giver sig udtryk i bl. a. Vollsmoses store sociale problemer og i den alt for høje ungdomskriminalitet.

Mere fagligt indhold i undervisningen af vore børn

i sidste valgperiode har vi været med til at give eleverne i de odenseanske skoler flere timer i matematik og dansk. Vi mener, at nu er turen kommet til at styrke fagene historie og kristendom, så eleverne kan få deres selvopfattelse styrket.

Erhvervsfremme = flere arbejdspladser

Der skal skabes et godt klima for erhvervslivet i byen, så de eksisterende virksomheder kan udvikle sig og nye finder det attraktivt at etablere sig her. Det er nødvendigt, for igen at gøre Odense til en driftig by med god økonomi.

Aktivering skal blive til fast arbejde

Vi skal have flere af kontanthjælpsmodtagerne ud på det rigtige arbejdsmarked, så de kan blive selvforsørgende og dermed bidrage til vor fælles kasse. Dette giver også større selvværd hos den enkelte.

Tryghed igen, stop kriminaliteten

Det skal igen blive trygt og sikkert for borgerne at bo og færdes i Odense. Der skal ikke være nogen tolerance over for de kriminelle. Folketinget må give kommune, politi og domstole den nødvendige lovgivning, så der kan sættes en effektiv stopper for dette uvæsen.

Bro over Odense Kanal

Odense har brug for en fornuftig infrastruktur, derfor støtter vi udbygningen af Tietgenbyen med motorvejstilslutning og en bro over Odense Kanal. Dette vil medvirke til mindre tung trafik i den indre by og samtidigt lette adgangsforholdene for erhvervslivet.

Kultureliten må selv betale for sine fornøjelser

Vi er ikke kulturfjendske, men vi mener ikke, at det er en offentlig opgave gennem tilskud at bestemme, hvad der er kultur for den enkelte. Vi går dog ind for kulturelle "fyrtårne" som H.C. Andersen, Zoo, symfoniorkestret og eventuelt et Multihus, som sætter Odense på verdenskortet. Mange kulturtiltag må vise deres berettigelse i konkurrence med andre kulturtilbud.

A woman mountain biking; Actual size=180 pixels wide

df.jpg

Horizontal Divider 27